Kosmos po duńsku

Kosmos
Ostatnia powieść Gombrowicza doczekała się duńskiego wydania. Fot. Sisyfos

W duńskich księgarniach pojawił się „Kosmos” Witolda Gombrowicza. Ta ostatnia w dorobku pisarza powieść ukazała się nakładem kopenhaskiego wydawnictwa Sisyfos. Przekładu na duński dokonał Rune Brandt Larsen, duński polonista, debiutujący jako tłumacz literatury polskiej. Książka opatrzona jest skierowanym do odbiorcy duńskiego posłowiem, którego autorem jest Krzysztof Stala. W prasie pojawiły się już pierwsze recenzje. Krytycy przyjmują duńskie wydanie „Kosmosu” z entuzjazmem. Wysoko oceniają też pracę tłumacza.

Dostęp do najważniejszych dzieł Witolda Gombrowicza czytelnik duński ma już od dawna. Przekład „Ferdydurke” pojawił się w roku 1967, a następnie ukazały się „Pornografia” i „Dziennik 1953-1954”. Dla potrzeb teatrów i teatru radiowego przetłumaczono też „Ślub”, „Iwonę, księżniczkę Burgunda” oraz „Operetkę”.

Peer Hultberg

Los dzieł Gombrowicza w Danii należy do pomyślnych i nie mała w tym zasługa jego tłumacza Peera Hultberga.

Peer Hultberg (1935-2007) to jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy duńskich. Jest laureatem nagrody literackiej Rady Nordyckiej, nieoficjalnie zwanej „skandynawskim Noblem”. Bliskie związki z literaturą polską sięgają korzeniami początków jego akademickiej kariery. Polonista z wykształcenia, wykładał literaturę polską na uniwersytetach w Cambridge i Kopenhadze.

Z czasem literatura polska stała się źródłem inspiracji jego własnej twórczości pisarskiej. „Do mego cziczerone” to opowiadanie o Mickiewiczu, a kanwą powieści „Preludia”, szczytowego osiągnięcia artystycznego pisarza, jest dzieciństwo Fryderyka Chopina. Przed kilkoma laty „Preludia” ukazały się także po polsku nakładem Wydawnictwa Poznańskiego.

Polska lektura

Zanim jednak Peer Hultberg wszedł do panteonu pisarzy duńskich, zajmował się przekładami literatury polskiej na duński. Tłumaczył m.in. Różewicza i Mrożka, a także wymienione już utwory Gombrowicza.

I to właśnie swemu tłumaczowi autor „Kosmosu” zawdzięcza w Danii pozycję współczesnego klasyka. Powieść „Ferdydurke”, której duński przekład uważany jest za wybitny, znalazła się na liście lektur zalecanych w starszych klasach duńskiego gimnazjum.

Komentarze

#1 Inteligenty dom

Dodaj artykuł za darmo
Specjalista SEO