OECD wzywa Danię do obniżenia podatków

Sekretarz generalny OECD Angel Gurria
OECD wskazuje na konieczność przeprowadzenia reform w Danii. Fot. OECD
2012-01-27 12:00
Radek Krajewicz

„Aktualne spowolnienie ekonomiczne niesie ze sobą zagrożenia dla duńskiej gospodarki, która wychodzi z kryzysu powoli i nierównomiernie”. Taką konkluzję możemy przeczytać w najnowszym raporcie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Zdaniem jego autorów, największym wyzwaniem, jakie stoi przed duńskim rządem, jest dalsze dążenie do zrównoważonego wzrostu w trudnej obecnie sytuacji ekonomicznej na świecie.

OECD pozytywnie ocenia duńską politykę finansową, duński system socjalny, który redukuje poziom ubóstwa i nierówności społecznych oraz duński model rynku pracy, który łącząc bezpieczeństwo socjalne z elastycznością zatrudnienia znacząco wpłynął na złagodzenie skutków spowolnienia gospodarczego, jakie dotknęło Danię w 2007 roku.

„Duńska gospodarka była w dobrej kondycji, kiedy wchodziła w kryzys i nadal jest w dobrej kondycji”, stwierdził Robert Ford z OECD, prezentując konkluzje raportu, według agencji Ritzau.

Niebezpieczne sygnały

OECD wskazuje jednocześnie na szereg dziedzin, w których duńskie władze powinny przeprowadzić reformy, aby podtrzymać pozytywne tendencje. Organizacja podkreśla konieczność poprawy konkurencyjności duńskiej gospodarki, w tym celu zalecając przede wszystkim obniżenie podatków od dochodów osobistych dla osób o najwyższych dochodach. Zdaniem ekonomistów z OECD, wysokie podatki dochodowe wpływają na obniżenie liczby godzin pracy oraz zniechęcają wykształconych obcokrajowców do podejmowania zatrudnienia w Danii.

Dla zrównoważenia wpływów budżetowych organizacja proponuje z kolei podwyższenie podatków od nieruchomości. Ponadto zaleca podjęcie działań na rzecz zwiększenia konkurencji na duńskim rynku, a także podwyższenie efektywności wydatków socjalnych państwa i jednostek samorządowych.

Komentarze

Dodaj artykuł za darmo
Specjalista SEO