Praca w duńskich firmach za granicą

Duńska siedziba koncernu Vestas
Vestas jest jedną z duńskich firm, działających globalnie. Fot. Vestas
2012-08-08 17:38
Radek Krajewicz

Firmy z Danii coraz aktywniej działają poza granicami kraju, dając zatrudnienie setkom tysięcy miejscowych pracowników. Tylko w Polsce zarejestrowanych ok. pół tysiąca duńskich przedsiębiorstw, które już dawno przekonały się do wysokich kompetencji i pracowitości Polaków.

Podobna sytuacja ma miejsce w wielu innych krajach na całym świecie. Na przeniesieniu produkcji za granicę korzystają przedsiębiorcy, jednak odbywa się to kosztem Duńczyków, który tracą pracę w ojczyźnie. Po raz pierwszy w historii duńskie przedsiębiorstwa produkcyjne prawdopodobnie zatrudniają więcej osób poza granicami kraju, niż w samej Danii.

Rozbieżne statystyki

Podział ten nie jest jednoznacznie udokumentowany, ale z danych opublikowanych przez Duński Urząd Statystyczny wynika, że liczba osób zatrudnionych w duńskich firmach za granicą wynosi obecnie 1,2 miliona, a według szacunków Konfederacji Przemysłu Duńskiego (DI), przekracza 1,3 miliona.

Jeśli porówna się wyłącznie liczbę pracowników zakładów przemysłowych, to w zagranicznych oddziałach duńskich firm zatrudnionych jest 316 tysięcy osób. W przedsiębiorstwach produkcyjnych w Danii pracuje 336 tysięcy osób, jednak część z tych przedsiębiorstw stanowią oddziały firm zagranicznych. Dlatego zdaniem analityka Erika Bjørsteda, w duńskich zakładach przemysłowych ulokowanych poza Danią pracuje obecnie więcej osób, niż w ich firmach macierzystych na terenie Danii.

Modny outsourcing

Z analiz DI wynika, że duńskie przedsiębiorstwa coraz chętniej przenoszą produkcję do innych krajów, gdzie mają do dyspozycji nie tylko tańszą siłę roboczą, ale również większe rynki zbytu.

- Niedawno przeprowadziliśmy sondaż wśród średnich firm zrzeszonych w naszej organizacji. Niestety okazało się, że tendencja przenoszenia produkcji za granicę będzie się utrzymywać, zarówno w formie zwiększania zatrudnienia w zagranicznych filiach, jak i otwierania nowych zakładów – informuje Maria Hove Pedersen z DI na łamach portalu epn.dk.

Podążanie duńskich firm za globalną tendencją popiera Philipp Schröder z Uniwersytetu w Aarhus, który podkreśla, że outsourcing jest doskonałym sposobem na powiększanie zysków. Przypomina on, że jednocześnie w Danii powstają oddziały zagranicznych koncernów, które dają zatrudnienie Duńczykom.

Komentarze

Dodaj artykuł za darmo
Specjalista SEO