Referendum w sprawie unijnych opt-outs jeszcze przed wakacjami?

UE | Dania
Wicepremier Lars Barfoed uważa, że Dania powinna aktywnie uczestniczyć we współpracy unijnej.

Lider duńskich Konserwatystów na łamach dziennika Politiken powiedział, że unijny pakt dla konkurencyjności stanowi ważny powód do zniesienia duńskich opt-outs. Zdaniem Larsa Barfoeda, w obliczu zacieśnienia współpracy w ramach Strefy Euro wyłączenia mogą doprowadzić do dalszego wykluczenia Danii z unijnej współpracy ekonomicznej.

Trzy w jednym

Lars Barfoed uważa, że referendum powinno odbyć się w ciągu najbliższych kilku miesięcy i dotyczyć wszystkich opt-outs. Taki scenariusz wydaje się jednak ryzykowny. Poparcie społeczne w Danii dla zniesienia poszczególnych wyłączeń nie jest równomierne, np. zdecydowana większość Duńczyków opowiada się za zniesieniem wyłączenia z unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony, jednak poparcie większości dla przyjęcia przez Danię europejskiej waluty nie jest już takie pewne. Połączenie głosowań w sprawie wszystkich opt-outs może więc wpłynąć na wynik całego referendum.

Duńska Partia Ludowa przeciwna

Przeprowadzeniu referendum sprzeciwia się Duńska Partia Ludowa, od której poparcia w Folketingu uzależniony jest mniejszościowy rząd. Politycy tego ugrupowania podkreślają, że ewentualne referendum w sprawie zniesienia któregokolwiek z wyłączeń powinno być poprzedzone gruntowną debatą społeczną.

Dodaj artykuł za darmo
Specjalista SEO