Czas pracy w Danii

Czas pracy w Danii
Wielu Duńczyków pracuje 37 godzin w tygodniu.

W związku z brakiem powszechnie obowiązujących przepisów, w Danii regulacje w zakresie czasu pracy ustalane są w drodze układów zbiorowych. W większości branż usługowych, tygodniowy wymiar pracy jest ustalony na poziomie 37 godzin, od poniedziałku do piątku włącznie. Jeśli umowa stosunku pracy nie przewiduje inaczej, wszystkie godziny wykraczające poza 37 godzin w tygodniu lub wymiar 7,4 h/dziennie to godziny nadliczbowe.

Do pracowników nie objętych układami zbiorowymi zastosowanie mają przepisy ustawy implementującej regulacje UE w zakresie czasu pracy, przerw w pracy oraz pracy w godzinach nocnych - The Working Environment Act, art. 50, 51, 53-58. Na podstawie w/w przepisów, pracownik może świadczyć pracę w wymiarze średnio 48h/tygodniowo przez maksymalny okres 4 miesięcy.

Dodatek za 3 pierwsze godziny nadliczbowe wynosi zazwyczaj 50% stawki godzinowej, zaś za kolejne godziny - 100%. W ramach poszczególnych zbiorowych układów pracy zawarty został szereg odrębnych postanowień dotyczących wypłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe w dni świąteczne, wczesne godziny poranne itp.

W Danii możliwe jest również ustalenie zmiennego czasu pracy, bez obowiązku wypłacania pracownikom wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, jeżeli wymaga tego rodzaj wykonywanej pracy lub jeśli takie warunki są korzystniejsze dla przedsiębiorstwa i pracowników.

Źródło: WPHiI Ambasady RP w Kopenhadze

Komentarze

#1 etykiety uwaga szkło

#2 separatory tłuszczów

Dodaj artykuł za darmo
Specjalista SEO