Duńska gospodarka w liczbach

Wskaźniki makroekonomiczne dla Danii

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne gospodarki duńskiej:

Nominalna wielkość PKB
2009: 1.662 mld DKK

Dynamika PKB
2009: - 4,7 %
2010: 1,4 %
2011: 1 %

Wielkość PKB per capita
2009: 301,1 tys. DKK

Inflacja
2009: 1,3 %
2010: 2,3 %
2011*: 1,7 %

Stopa bezrobocia
2009: 6 %
2010: 7,2 %
2011*: 7,2 %

Liczba osób bezrobotnych
2009: 98 tys.
2010: 121 tys.
2011*: 160 tys.

Dynamika inwestycji brutto
2009: - 12 %
2010: - 4,8 %
2011*: 1,3 %

Dynamika konsumpcji indywidualnej
2009: - 4,6 %
2010: 3,1 %
2011*: 2,1 %

Wielkość nadwyżki budżetowej w stosunku do PKB
2009: - 2,8 %
2010: - 4,6 %
2011*: - 4,4 %

Wielkość długu publicznego w stosunku do PKB
2009: 41,4 %
2010: 42,9 %
2011*: 45,1 %

Wielkość zadłużenia zagranicznego
2009: 139,6 mld DKK
2010: 114,3 mld DKK
2011*: 114,2 mld DKK

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Danii
2009: 43,5 mld DKK

Wartość bezpośrednich duńskich inwestycji za granicą
2009: 84,6 mld DKK

*Prognoza
Źródło: Ministerstwo Finansów Danii, Danmarks Statistik, Narodowy Bank Danii, Danske Bank

Dodaj artykuł za darmo
Specjalista SEO