Duński sektor usług

DFDS Kopenhaga Dania
DFDS należy do największych duńskich koncernów usługowych. Fot. infodania.eu

W usługach znajduje zatrudnienie ok. 76% siły roboczej w Danii, a sektor ten generuje ponad 72% duńskiego PKB. Niemal połowa pracowników sektora publicznego zatrudniona jest w usługach. Państwo, regiony i gminy są głównymi pracodawcami w rozbudowanym sektorze opieki socjalnej i zdrowotnej, szkolnictwie i administracji publicznej.

W usługach, głównie w branży transportowej i handlowej, zatrudniona jest także znaczna część pracowników sektora prywatnego. Światową renomę mają także duńskie firmy doradcze i projektanckie oraz biura architektoniczne.

W ramach oficjalnego programu rządowego „Invest in Denmark” duńskie władze dążą do dalszego rozwoju sektora usług, w tym do lokalizacji na terenie Danii centrów logistyczno-dystrybucyjnych, rozwoju usług software’owych oraz kompleksowego świadczenie usług, tzw. „Shared Service Centers”.

Dodaj artykuł za darmo
Specjalista SEO