Handel zagraniczny Danii

Duńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Kopenhadze
Siedziba Duńskiej Rady Eksportu mieści się w kopenhaskim gmachu MSZ. Fot. infodania.eu

Większość partnerów handlowych Danii znajduje się w bliskiej odległości geograficznej. 68% całej duńskiej wymiany handlowej stanowi handel z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a 5,7% - handel z Norwegią.

Od lat największym partnerem handlowym Danii są Niemcy. Eksport do południowego sąsiada stanowi ok. 18% całości duńskiego eksportu, natomiast import z Niemiec wynosi ok. 21% całego importu Danii.

Drugim partnerem handlowym Danii jest Szwecja, której udział w wielkości duńskiego eksportu wynosi 12%, a importu – 13%.

Trzecią pozycję w przypadku eksportu zajmuje Wielka Brytania, w przypadku importu - Holandia.

Największy udział w duńskim eksporcie mają maszyny i urządzenia - 24,3%, artykuły spożywcze i żywe zwierzęta – 17,3% oraz chemikalia i produkty chemiczne – 15,8%.

Wśród towarów importowanych przez Danię dominują maszyny i urządzenia – 25,3%, produkty przetworzone – 14,2% oraz chemikalia i produkty chemiczne – 11,8%.

Wartość duńskiego eksportu towarów i usług w 2009 roku wyniosła 815,0 mld DKK, a importu - 764,0 mld DKK.

Za współpracę gospodarczą Danii z innymi krajami odpowiada Duńska Rada Eksportu - Eksportrådet.
Adres:
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tel. (+45) 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk

Komentarze

Dodaj artykuł za darmo
Specjalista SEO