Kopenhaga

Nyhavn, Kopenhaga, Dania
Kopenhagę można zwiedzać praktycznie każdym środkiem transportu.

Chociaż istnieją dowody na to, że terytorium obecnej Kopenhagi zamieszkane było już 6 tysięcy lat temu, to pierwsze zapisy dotyczące osady położonej na wschodnim krańcu Zelandii nad cieśniną Sund pochodzą z 1043 roku. Kopenhaga była wówczas portem o niewielkim znaczeniu strategicznym i politycznym.

W 1167 roku z rozkazu biskupa Absalona wokół portu powstała twierdza, mająca chronić osadę przed atakami piratów. Datę tę przyjmuje się za początek miasta, któremu Absalon nadał nazwę København (port handlowy). Ruiny twierdzy można oglądać do dziś w muzeum pod pałacem Christiansborg, niedaleko którego wznosi się pomnik założyciela miasta.

Przywileje handlowe nadał mieszkańcom Kopenhagi w XIII wieku biskup Jakob Erlandsen, chcąc w ten sposób zyskać poparcie kupców dla władzy kościelnej nad miastem. Świeckie panowanie nad Kopenhagą odzyskał w 1417 roku król Eryk Pomorski. Za jego czasów miasto stało się centrum handlowym, militarnym i politycznym.

Pierwszym duńskim monarchą koronowanym w Kopenhadze był Chrystian I. To on odbudował pałac Christiansborg, a w 1479 roku założył w mieście pierwszy duński uniwersytet.

Najpiękniejsze budowle Kopenhagi, jak Pałac Rosenborg, Okrągła Wieża, budynek Giełdy, czy port Christianshavn powstały za panowania króla Chrystiana IV, na którego koronację w 1596 roku do stolicy Danii zjechała się szlachta z całej Europy.

Szczególnie pechowy dla mieszkańców Kopenhagi okazał się wiek XVIII, kiedy to miasto nawiedziła dżuma i dwa wielkie pożary. Z kolei na początku następnego stulecia stolica Danii doznała ogromnych zniszczeń w wyniku ataków wojsk brytyjskich.

Miasto ominęły nieszczęścia I Wojny Światowej, podczas której Dania zachowała neutralność. Podczas kolejnego globalnego konfliktu Kopenhaga została zajęta przez wojska hitlerowskie, jednak nie doświadczyła większych zniszczeń. Życie okupacyjne w Danii toczyło się spokojnie, nie licząc sporadycznych operacji sabotażowych duńskiego ruchu oporu.

Obecnie Kopenhaga w interesujący sposób łączy w sobie kameralność i cechy europejskiej metropolii. Miasto, w którym znajduje się wiele parków, kanałów wodnych i zabytków historycznych zamieszkuje dziś ponad 620 tys. osób, przy czym cała aglomeracja (tzw. Wielka Kopenhaga) liczy ok. 1.7 mln mieszkańców.

Kopenhaga jest najważniejszym ośrodkiem kulturalnym, gospodarczym i naukowym Danii. W mieście działa kilka renomowanych uczelni wyższych, jak Uniwersytet Kopenhaski, Kopenhaska Szkoła Biznesu, czy Duński Uniwersytet Techniczny, na których kształci się młodzież z całego świata.

W Kopenhadze odbywa się wiele cyklicznych wydarzeń kulturalnych, z których najbardziej popularne to Kopenhaski Festiwal Jazzowy, Kopenhaski Festiwal Letni i Kopenhaski Festiwal Operowy. Miłośnikom kultury duchowych wrażeń dostarczają ponadto liczne muzea, teatry i opera.

Do najciekawszych atrakcji turystycznych stolicy Danii należą parki rozrywki Tivoli i Bakken, Duńskie Centrum Wzornictwa, muzeum sztuki starożytnej i malarstwa Nowa Glyptoteka Carlsberg, stary port miejski Nyhavn oraz Wolne Miasto Christiania.

Z wielu imprez targowych, odbywających się co roku w Kopenhadze, największym zainteresowaniem cieszą się Kopenhaski Tydzień Mody i Targi Turystyczne.

Komentarze

#1 domki ogrodowe drewniane

#2 bus szczecin berlin lotnisko

#3 lakiery samochodowe

Dodaj artykuł za darmo
Specjalista SEO