Kościół i religia w Danii

Kościół Christiansborg Slotskirke w Kopenhadze
Kościół Christiansborg Slotskirke to jedna z najbardziej okazałych świątyń w Kopenhadze. Fot. infodania.eu

W Danii istnieje wolność wyznania, która zapewnia, że wszyscy obywatele mają prawo do praktykowania dowolnej religii. Wolność religii została wprowadzona wraz z ustanowieniem konstytucji w 1849 roku, jako jedna z podstawowych swobód w nowej demokracji. Przymus religijny został w ten sposób ostatecznie zlikwidowany.

Wszyscy obywatele Danii mają takie same prawa obywatelskie i polityczne, niezależnie od wyznawanej wiary. Wyjątkiem jest głowa państwa, obecnie Królowa Małgorzata II, której nie obejmuje wolność wyznania. Konstytucja stanowi, że monarcha Danii ma obowiązek przynależności do Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego.

Kościół Danii

Kościół Ewangelicko-Luterański jako narodowy Kościół Danii jest wspierany przez państwo. Państwo przyznaje Kościołowi fundusze i ustanawia specjalne opłaty, będące podatkiem kościelnym. Podatek kościelny to rodzaj opłaty za przynależność do Kościoła Danii. Dlatego jedynie członkowie Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego muszą ten podatek płacić.

Tradycja religijna

Kościół i religia chrześcijańska odegrała ważną role w historii Danii i duńskim społeczeństwie. Zabytkowe budowle kościelne zlokalizowane w całym kraju świadczą o długiej historii chrześcijaństwa w Danii. Obchody świąt religijnych podkreślają kontynuację tradycji chrześcijańskich w kraju. Kościół Danii wykonuje również w imieniu państwa szereg zadań, takich jak rejestracja urodzeń, nadanie imion dzieciom oraz obrządek pochówku.

Kościół i państwo

Kościół duński współpracuje z państwem, zajmując szczególną pozycję w duńskim społeczeństwie. Folketing zatwierdza przepisy, do których Kościół duński musi się stosować, jednak państwo nie ingeruje w wewnętrzne życie Kościoła.

Religia a polityka

Jedną z głównych cech Duńskiego Kościoła jest brak oficjalnego rzecznika, który mógłby wypowiadać się w imieniu Kościoła. Kościół nie uczestniczy w debatach politycznych. Religia jest według większości Duńczyków sprawą osobistą, więc w Danii istnieje wyraźnie rozgraniczenie pomiędzy religią i polityką.

Kościół jako instytucja publiczna

Większość społeczeństwa duńskiego należy do Kościoła, przy czym członkowstwo jest dobrowolne. Kościół duński funkcjonuje na podobnych zasadach jak inne demokratyczne instytucje publiczne w Danii, oparte na udziale członków. Kościół lokalny i jego członkowie tworzą parafię, która jest z kolei kierowana przez radę parafialną. Rada parafialna składa się z demokratycznie wybranych członków zgromadzenia i proboszcza/y. Najwyższym organem administracyjnym w Kościele Duńskim jest Minister Kościoła.

Zgromadzenia i wspólnoty

Grupa obywateli ma prawo, zgodnie z konstytucją Danii, do utworzenia zgromadzenia lub wspólnoty religijnej. Wspólnota nie musi być ani zarejestrowana, ani zatwierdzone przez władze publiczne. Konstytucja zastrzega jednak, że warunkiem działania wspólnoty religijnej jest przestrzeganie przez nią moralności i porządku publicznego.

Zgromadzenia lub wspólnoty mają prawo zatrudniać pracowników religijnych, tj. księży, imamów, rabinów, itp. Mogą również zakładać szkoły, prowadzić cmentarze oraz stawiać budynki z przeznaczeniem do praktyk religijnych – np. kościoły, świątynie, synagogi lub meczety. Konieczne jest natomiast, w przypadku planu budowy wszystkich budynków w kraju, otrzymać na nie pozwolenie od gminy. Każdy budynek musi być stawiany zgodnie z planami przestrzeni architektonicznej i przestrzegać określonych zasad.

Oficjalne zatwierdzenie przez Ministra Kościoła

Organizacje religijne mogą ubiegać się u Ministra Kościoła o oficjalne zatwierdzenie ich statutu jako zgromadzenia lub wspólnoty religijnej. Oficjalne zgłoszenie organizacji daje wiele przywilejów, m.in. możliwość udzielania ważnych prawnie ślubów.

100 kościołów i wspólnot religijnych

W Danii istnieje ok. 100 zatwierdzonych kościołów i wspólnot religijnych. Oprócz chrześcijan, są wśród nich wspólnoty islamskie, żydowskie, buddyjskie i hinduskie. Zatwierdzone organizacje religijne nie otrzymują bezpośredniego wsparcia finansowego od państwa. Jednak formy opodatkowania takich organizacji dają możliwość ich pośredniego wsparcia.

Drugą co do wielkości religią w dzisiejszej Danii jest islam, który obejmuje szereg wyznań.

Komentarze

#1 kolor lakieru samochodu

Dodaj artykuł za darmo
Specjalista SEO