Opieka medyczna w Danii

Duński ambulans
Duńska służba zdrowia dysponuje nowoczesnym sprzętem medycznym.

Świadczenia lekarskie

Należy korzystać ze świadczeń lekarzy i stomatologów posiadających umowy z państwową służbą zdrowia. Listy dostępne są w Wydziałach Zdrowia i Spraw Społecznych każdej gminy (Amtskommune) lub w książce telefonicznej www.degulesider.dk pod hasłem Læger.

Lekarze z reguły przyjmują w godzinach 8.00– 16.00. W razie potrzeby skorzystania z porady lekarskiej poza godzinami przyjęć, informacje o dyżurujących lekarzach można uzyskać pod numerem telefonu 118. W Kopenhadze istnieje numer telefonu dla turystów, pod którym można umówić wizytę lekarską – w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00 nr tel. 33 15 46 00, w pozostałych godzinach obowiązuje numer tel. 70 13 00 41.

Leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania przez lekarza ogólnego. W nagłych przypadkach można udać się bezpośrednio do szpitala publicznego lub do placówki z podpisaną umową. W obydwu przypadkach leczenie jest nieodpłatne.

Opieka stomatologiczna w Danii jest bezpłatna tylko dla dzieci do lat 18, natomiast dorośli otrzymują ją na zasadach pełnej odpłatności, za wyjątkiem niektórych świadczeń profilaktycznych, za które osoby w wieku do 26 lat płacą 35% a osoby powyżej 26 lat 60% wartości udzielonych świadczeń.

Transport medyczny

Przewóz karetką do szpitala jest bezpłatny. Transport powrotny do Polski generalnie jest całkowicie odpłatny przez pacjenta.

Apteki

Placówki farmaceutyczne w Danii czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00, a w soboty do godz. 13.00 lub 14.00. Apteki dyżurne czynne są codziennie przez 24 godziny.

Niektóre lekarstwa mogą nie występować na duńskim rynku farmaceutycznym, dlatego w przypadku zażywania lekarstw na receptę dobrym pomysłem jest zabranie z Polski większej ilości leku.

W momencie realizacji recepty należy zapłacić 100 % ceny. Zwrotu poniesionych kosztów na leczenie powyżej 520 DKK można dochodzić zarówno w Danii składając wniosek do urzędu gminy (kommune), jak i w oddziale wojewódzkim NFZ po powrocie do kraju. Do wniosku należy dołączyć oryginały rachunków i dowodów zapłaty, jak również recepty i wydaną przy pierwszym zakupie leków w aptece kartę.

Kartę należy okazywać przy każdym kolejnym zakupie. Wydatki na lekarstwa są zwracane, gdy ich suma zarejestrowana na karcie przekroczy 465 DKK w jednym roku kalendarzowym. Stawki zwrotu kosztów zatwierdzonych lekarstw są uzależnione od wielkości poniesionych wydatków (0%, 50%, 75%, 85%). Wydatki poniżej 465 DKK są zwracane tylko w przypadku dzieci (w wysokości 50%, 75% lub 85%).

Telefon alarmowy

W nagłych wypadkach w Danii pomoc lekarską można wezwać dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Telefon alarmowy jest bezpłatny.

Komentarze

Dodaj artykuł za darmo
Specjalista SEO