Parlament Danii Folketinget

Duński parlament Folketinget w Kopenhadze
Siedziba duńskiego parlamentu znajduje się pałacu Christiansborg. Fot. infodania.eu

Duński parlament ustanowiony został w 1849 roku jako Rigsdagen i do 1953 roku składał się z dwu izb – Folketingu i Landstingu. Od 1953 roku parlament jest jednoizbowy i nosi nazwę Folketinget.

Do zadań duńskiego parlamentu należy uchwalanie ustaw, w tym ustawy budżetowej, sprawowanie kontroli nad działalnością rządu oraz współpraca zagraniczna.

W Folketingu zasiada 179 posłów, w tym dwóch z Grenlandii i dwóch z Wysp Owczych. Parlamentarzyści wybierani są w drodze powszechnych, bezpośrednich i tajnych głosowań, które odbywają się co 4 lata lub częściej. O terminie wyborów decyduje szef rządu.

O mandat duńskiego parlamentarzysty mogą ubiegać się Duńczycy, posiadający czynne prawo wyborcze, którzy nie byli karani. Czynne prawo wyborcze posiadają obywatele duńscy, zamieszkali na terenie Królestwa Danii, którzy ukończyli 18 lat.

Ostatnie wybory parlamentarne w Danii odbyły się 15 września 2011 roku i zakończyły się następującym wynikiem:
Partia Liberalna Venstre - 26,7%
Partia Socjaldemokratyczna - 24,8%
Duńska Partia Ludowa - 12,3%
Partia Socjalno-Liberalna - 9,5%
Socjalistyczna Partia Ludowa - 9,2%
Lista Jedności - 6,7%
Sojusz Liberalny - 5%
Konserwatywna Partia Ludowa - 4,9%

Obecnie w Folketingu reprezentowane są następujące partie polityczne:
Partia Liberalna Venstre - 47 posłów
Partia Socjaldemokratyczna - 44 posłów
Duńska Partia Ludowa - 22 posłów
Partia Socjalno-Liberalna - 17 posłów
Socjalistyczna Partia Ludowa - 16 posłów
Lista Jedności - 12 posłów
Sojusz Liberalny - 9 posłów
Konserwatywna Partia Ludowa - 8 posłów
Inuit Ataqatigiit (Grenlandia) - 1 poseł
Siumut (Grenlandia) - 1 poseł
Sambandsflokkurin (Wyspy Owcze) - 1 poseł
Socjaldemokracja (Wyspy Owcze) - 1 poseł

Komentarze

#1 Zagadnienie pochodzenia wody

Zagadnienie pochodzenia wody na Ziemi, jak i tego, że na Ziemi jest znacznie więcej wody niż na innych skalistych planetach Układu Słonecznego, jest wciąż niejasne. Istnieje kilka hipotez co do tego, w jaki sposób woda mogła zebrać się na powierzchni Ziemi w ilości wystarczającej https://www.hydrotec.pro/zbiorniki-naziemne-na-wode-pitna,220.html do wytworzenia oceanów. Główna hipoteza głosi, że woda w stanie wolnym lub w związkach chemicznych była obecna na Ziemi w trakcie formowania się Ziemi. Przy weryfikowaniu hipotez dotyczących pochodzenia wody uwzględnia się skład izotopowy wodoru z różnych źródeł. Badania składu izotopowego wodoru uwięzionego w najstarszych skałach znalezionych na Ziemi wykazują zgodność składu izotopowego z wodą oceaniczną

#2 tłumacz przysięgły szwedzki

Dodaj artykuł za darmo
Specjalista SEO