Polsko-duńskie relacje gospodarcze

Siedziba duńskiego koncernu Carlsberg w Kopenhadze
Koncern Carlsberg należy do największych duńskich inwestorów w Polsce. Fot. infodania.eu

Do czasu ostatniego, międzynarodowego kryzysu finansowego, od akcesji Polski do UE polsko-duńskie obroty handlowe charakteryzował bardzo dynamiczny wzrost.

Dania jest znaczącym inwestorem kapitałowym w Polsce, zajmując 12. pozycję na liście największych inwestorów (2,43% ogółu inwestycji zagranicznych). Wg informacji NBP wartość zainwestowanego kapitału duńskiego w Polsce na koniec 2008 r. wyniosła 2,8 mld EUR.

Szacuje się, że na rynku polskim działalność prowadzi ok. 400 duńskich firm. Do największych duńskich inwestorów w Polsce należą koncern Statoil (sieć dystrybucji paliw), House of Prince Denmark A/S– House of Prince Poland S.A. (produkcja wyrobów tytoniowych), Investment Fund for Central and Eastern Europe (uczestnictwo finansowe w duńsko-polskich spółkach joint venture), Nordea (usługi finansowe), Danske Bank (usługi finansowe), Carlsberg (przemysł piwny), TDC Mobile International (telekomunikacja), Netto (handel), Danfoss (budownictwo) i Arla Foods (artykuły spożywcze).

Jedyną większą polską inwestycją w Danii był zakup przez Amicę Wronki duńskiego producenta AGD - firmy GRAM Domestic A/S. Wg danych NBP z 2008 r. w Danii zainwestowano kapitał polski o wartości 12,1 mln EUR, co daje Polsce 25. miejsce na liście największych inwestorów zagranicznych, z udziałem 0,08% w kapitale polskim zainwestowanym ogółem za granicą (16 mld EUR).

Począwszy od 1999 roku w stosunkach gospodarczych z Danią utrzymuje się dodatnie dla Polski saldo wymiany handlowej. Wartość polskiego eksportu do Danii za 2010 r. wyniosła 2,11 mld EUR i w stosunku do analogicznego okresu roku 2009 była wyższa o prawie 16%, tj. o ponad 290 mln EUR. W tym samym okresie import osiągnął wartość nieco ponad 15,5 mld EUR i okazał się wyższy o prawie 72 mln EUR w stosunku do analogicznego okresu roku 2009.

W wyżej wymienionym okresie dodatni bilans wymiany towarowej z Danią wzrósł z poziomu ponad 343 mln EUR w 2009 r. do wartości 561 mln EUR w 2010 r., co oznacza wzrost nadwyżki o ponad 63%.

W 2010 roku największy – 17,2% - udział w eksporcie polskim do Danii miały udział urządzenia mechaniczne i elektryczne. Na drugim miejscu z 12% udziałem znajdowały się produkty mineralne, a trzecie miejsce z 10,2% udziałem zajmowały metale nieszlachetne i wyroby z nich.

W imporcie towarów z Danii do Polski w 2010 roku nadal dominują zwierzęta żywe, produkty pochodzenia zwierzęcego 23,2%, maszyny i urządzenia 19,6%. Trzecie miejsce pod względem wielkości importu zajmują produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych 12%.

Dane statystyczne wskazują na stopniową intensyfikację polsko-duńskiej współpracy gospodarczej i pozwalają na optymistyczne prognozy dotyczące salda bilateralnej wymiany handlowej za rok 2011.

źródło: WPHiI Ambasady RP w Kopenhadze

Komentarze

#1 kalki ttr

#2 szambo ekologiczne

Dodaj artykuł za darmo
Specjalista SEO