Społeczeństwo duńskie

Przekrój duńskiego społeczeństwa zobaczyć można na kopenhaskim deptaku Strøget. Fot. infodania.eu

Według pierwszego właściwego spisu ludności z połowy XVIII w. Danię zamieszkiwało w tym czasie około 720 tys. ludzi. W XIX w. populacja Danii gwałtownie wzrosła. Było to przede wszystkim spowodowane rozwojem medycyny oraz ogólną poprawą warunków życia mieszkańców Danii.

Historia

Na gwałtowny spadek liczby mieszkańców kraju miały jednak wpływ liczne wojny. W 1864 r, w wojnie z Prusami i Austrią, Dania utraciła duży obszar ziemi. Dopiero w 1920 r. za sprawą referendum i przywrócenia części południowej Jutlandii do Danii, około 150 tys. mieszkańców powrócił do społeczeństwa duńskiego. Na terenach południowej Jutlandii żyje nadal mniejszość niemiecka licząca około 15 tys. ludzi. Natomiast tereny na południe od granicy duńsko-niemieckiej zamieszkiwane są przez mniejszość duńską liczącą około 50 tys. osób.

Mniejszości narodowe i migracje

Zarówno Niemcy, jak i Dania na różne sposoby wspierają ich mniejszości narodowych: w niektórych niemieckich szkołach lekcje prowadzone są w języku duńskim, podobnie w kilku szkołach Jutlandii uczniowie i nauczyciele rozmawiają po niemiecku.

Populacja Danii uległa zmianie również za sprawą migracji. W drugiej połowie XIX w. około 285 tys. Duńczyków zdecydowało się na emigrację z kraju. Obieranym przez nich głównym kierunkiem były Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, które stwarzały największe możliwości zarobku dla ubogich cudzoziemców. Tymczasem Dania stała się krajem docelowym emigrantów z innych państw. Szacuje się, że obecnie około 8 procent mieszkańców Danii, czyli około 450 tys. osób, to imigranci, ich potomkowie oraz uchodźcy.

Przyrost naturalny

Zasadnicze znaczenie dla wielkości społeczeństwa ma również wskaźnik urodzeń. Jeszcze około 1900 r. każda Dunka miała średnio czworo dzieci. Od połowy lat 60. XX w. w Danii rodzi się ich coraz mniej – na kobietę przypada około 1,7 dziecka. Za jedną z przyczyn zmniejszenia liczby urodzeń uważa się wejście kobiet na rynek pracy. Ponadto wskazuje się również na rozpowszechnioną w tamtym okresie antykoncepcję, a od 1973 r. aborcję, pozwalające na planowanie ciąży. W połowie lat 80. XX w. w Danii wykonano stosunkowo najwięcej aborcji w Europie Zachodniej, a wskaźnik urodzeń zmniejszył się do 1,4 dziecka na kobietę. Dopiero na początku XXI w. zauważono zmianę tendencji w Danii i zwiększenie liczby porodów.

Średnia długość życia

Średnia przewidywana długość życia w Danii wynosi dla:
mężczyzny - 75 lat
kobiety - 80 lat

W kontekście globalnym ta średnia długość życia jest wysoka, jednak Duńczycy żyją krócej od swoich sąsiadów z krajów Europy Zachodniej.

Dodaj artykuł za darmo
Specjalista SEO