Zasiłki dla bezrobotnych w Danii

Zasiłki dla bezrobotnych w Danii
System zabezpieczeń gwarantuje bezrobotnym w Danii wsparcie finansowe.

Zarówno pracownicy, jak i osoby prowadzące działalność w Danii na zasadzie samozatrudnienia, oprócz odprowadzenia podatków na rzecz państwa i gminy, muszą płacić 8 procentową składkę na tzw. fundusz rynku pracy, z którego wypłacane są zasiłki dla bezrobotnych. Odprowadzenie tych składek jest obowiązkiem pracodawcy. Zasiłki te wypłacane są osobom bezrobotnym w jednakowej wysokości, niezależnie od tego, jak wysoką kwotę stanowi ww. 8% od zarobków.

Dodatkowym, dobrowolnym zabezpieczeniem w przypadku utraty pracy są ubezpieczenia od bezrobocia. Dobrowolne składki na ww. ubezpieczenie wpłaca się do funduszy celowych (A-kasse), które zazwyczaj funkcjonują przy związkach zawodowych. Aby wpłacać składki na taki fundusz nie trzeba być jednak członkiem związku, przy którym on funkcjonuje.

Członkiem duńskiej kasy zapomogowej dla bezrobotnych mogą zostać osoby, które:
• mają od 18 do 63 lat
• mieszkają i pracują w Danii
• otrzymują wynagrodzenie za pracę

Członkowie kasy mają prawo do zasiłku w przypadku utraty pracy, jeśli byli należeli do kasy przynajmniej przez 1 rok i wypracowali w okresie członkostwa 1924 godziny pracy.

Aby zostać członkiem kasy zapomogowej dla bezrobotnych należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy w wybranej kasie. W Danii rodzaj A-kasse wybiera się według wykształcenia/zawodu lub wykonywanej pracy. Tak więc np. osoby z branży budowlanej powinny starać się o członkostwo w kasie podlegającej pod związki zawodowe 3F, inżynierowie powinni aplikować do IDA, która jest ich organizacją związkową, osoby z wykształceniem wyższym/humanistycznym do MA, a ekonomiści i prawnicy do DJØF. Prywatni przedsiębiorcy mogą się zwrócić np. do ASE.

Pomoc w wypełnieniu formularza można uzyskać w lokalnym oddziale związków zawodowych, który także doradzi we wszystkich kwestiach dotyczących funduszu bezrobocia w Danii.

Mieszkając i pracując w Danii na pomoc w razie utraty pracy mogą liczyć nie tylko członkowie A-kasse. Można również starać się o szereg świadczeń socjalnych w gminie, w której ma się stały adres zamieszkania.

Wybrane stawki pomocy na wypadek bezrobocia w 2011 roku, na podstawie danych Ministerstwa Zatrudnienia:

Dagpenge - zapomoga dla bezrobotnych pracowników etatowych (1 dzień):
Pełne ubezpieczenie - 766 koron/dzień
Ubezpieczenie, pół etatu - 511 koron/dzień
Absolwent uczelni (Pełne ubezpieczenie) 82 % - 628 koron.
Młodzież (Pełne ubezpieczenie) 50 % - 383 koron.

Dagpenge (zapomoga dla bezrobotnych przedsiębiorców prywatnych):
Maksymalna stawka dzienna - 766 koron.

Źródło: WPHiI Ambasady RP w Kopenhadze

Komentarze

#1 etykiety termotransferowe 100

#2 separator węglowodorów

Dodaj artykuł za darmo
Specjalista SEO