Organizacje gospodarcze w Danii

Industriens Hus DI Kopenhaga
Siedziba Konfederacji Przemysłu Duńskiego w Kopenhadze. Fot. di.dk

Organizacje gospodarcze angażują się w ustalanie wspólnych norm, cen, warunków dostępu do wybranych zawodów, a także kontrolują sprawy wewnętrznej konkurencji między członkami, w tym reklamowanie towarów, czy działalności sieci handlowych. Ponadto reprezentują duńskie środowisko gospodarcze w negocjacjach ze związkami zawodowymi w sprawach umów zbiorowych oraz na forum międzynarodowym. Mimo, że członkostwo nie jest obowiązkowe, do organizacji branżowych należy większość duńskich firm. Źródłem finansowania organizacji samorządu gospodarczego są składki członkowskie.

Najważniejsze organizacje gospodarcze w Danii:

Konfederacja Przemysłu Duńskiego – Dansk Industri (DI)
Największa organizacja duńskiego samorządu gospodarczego, która powstała w 1992 roku. Konfederacja składa się z 8 wspólnot branżowych i 96 branżowych stowarzyszeń pracodawców, do których należy ponad 11 tys. firm. Organizacja świadczy na rzecz swoich członków usługi konsultingowe w zakresie prawa pracy, ochrony środowiska, wzrostu produktywności oraz nowoczesnych technik produkcji i zarządzania. Dostarcza także informacje marketingowe i dane statystyczne. Konfederacja Przemysłu Duńskiego należy do Europejskiej Konfederacji Pracodawców Przemysłu (UNICE), Międzynarodowej Izby Handlu Zagranicznego (ICC), a także reprezentuje Danię w Doradczym Komitecie ds. Handlu i Przemysłu OECD (BIAC).
Więcej informacji na stronie www.di.dk

Konfederacja Pracodawców Duńskich – Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
Główna organizacja pracodawców w Danii, zrzeszająca 13 organizacji pracodawców prywatnych, do których należy ponad 28 tys. firm prywatnych z sektorów przemysłu, handlu, transportu, budownictwa i usług. Organizacja zajmuje się koordynacją i pomocą w wypracowaniu wspólnego stanowiska przedsiębiorców w negocjacjach porozumień zbiorowych oraz reprezentuje interesy duńskich pracodawców na forum politycznym, w tym także międzynarodowym. DA posiada swoje przedstawicielstwo w Brukseli, z którego prowadzi działania lobbingowe na rzecz swoich członków oraz śledzi istotne dla rynku pracy propozycje i działania Komisji Europejskiej, Rady Europy i Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Więcej informacji na stronie www.da.dk

Duńska Izba Handlowa – Dansk Erhverv
Duńska Izba Handlowa istnieje od 2007 roku. Jest to organizacja zawodowa i zarazem federacja pracodawców reprezentująca 100 organizacji branżowych i ok. 20 tys. przedsiębiorstw z sektora handlu, doradztwa, transportu i usług. Duńska Izba Handlowa oferuje swoim członkom fachowe doradztwo marketingowe, także w sprawach zagranicznych. Duńska Izba Handlowa posiada oddziały w większych miastach na terenie całej Danii oraz w Brukseli. Prowadzi współpracę z organizacjami zawodowymi z innych państw i jest reprezentowana w Eurocommerce, Eurochambers oraz w European Business Services Round Table. Utrzymuje tez bieżący kontakt z duńskim rządem i Komisją Europejską w zakresie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i za granicą.
Więcej informacji na stronie www.danskerhverv.dk

Duńska Rada ds. Rolnictwa i Żywności – Landbrug & Fødevarer
Organizacja założona została w 2009 roku z połączenia Duńskiej Rady Rolnej, Zrzeszenia Duńskich Ubojni, Zrzeszenia Duńskich Hodowców Trzody Chlewnej, i Duńskiego Rolnictwa z Duńskimi Mediami Rolniczymi i Duńskim Doradztwem Rolniczym. Rolnictwo i Żywność jest zrzeszeniem reprezentującym organizacje rolnicze i dbającym o ich interesy. Do Rady należą organizacje branż produkcji roślinnej i zwierzęcej. Rada stanowi centralne forum dyskusji i koordynacji głównych aspektów krajowej i zagranicznej polityki rolnej.
Więcej informacji na stronie www.lf.dk

Duńska Rada Rzemiosła – Håndværksrådet
Organizacja powstała w 1897 roku jako federacja cechów i organizacji rzemieślniczych, a od 1910 r. zajmuje się wyłącznie reprezentowaniem małych i średnich firm. Zrzesza 30 organizacji branżowych i ponad 20 tys. firm. Zadaniem Duńskiej Rady Rzemiosła jest ochrona warunków działania małych i średnich firm, których interesy reprezentuje w licznych komitetach, radach i zespołach ekspertów ds. polityki przemysłowej i handlowej, w tym także w zakresie wspierania eksportu, ochrony środowiska i oszczędności energii, budownictwa oraz szkolenia zawodowego. Rada reprezentuje Danię w Europejskim Stowarzyszeniu Rzemiosła i Handlu (UEAPME).
Więcej informacji na stronie www.hvr.dk

Komentarze

#1 etykiety 100x170

#2 bakterie do szamba

#3 tłumacz polsko szwedzki

#4 zbiornik na wodę pitną

#5 bransoletka kosogłos

Dodaj artykuł za darmo
Specjalista SEO