Rolnictwo i przemysł spożywczy w Danii

Duńskie rolnictwo
Użytki rolne zajmują 61,5% powierzchni Danii. Fot. Erik Christensen

70% duńskiego rolnictwa to hodowla, produkcja mięsa wieprzowego oraz mleka i jego przetworów. Pozostałe 30% stanowi produkcja roślinna, w której dominuje uprawa pszenicy, jęczmienia, ziemniaków i buraków cukrowych.

Duńskie rolnictwo charakteryzuje trwałe powiązanie rolników z odbiorcami ich produktów, mające korzenie w rozwiniętym w XIX wieku ruchu spółdzielczym. Pozwala to producentom żywności na przekazywanie znacznych środków na prace badawcze i rozwojowe, których wyniki wykorzystywane są w praktyce.

Rolnictwo i przemysł z nim związany odgrywają znaczną rolę w gospodarce Danii. W rolnictwie, wytwarzającym 1,6% duńskiego PKB zatrudnione jest 3% siły roboczej.

Obecnie w rolnictwie duńskim dominują wielkie firmy, powstałe w wyniku wieloletniego procesu fuzji i koncentracji, zachowujące formę prawną spółdzielni. Na rynku mięsnym wiodącą pozycję posiada koncern Danish Crown (94% udziału w rynku), jednocześnie największy eksporter mięsa na świecie. W przemyśle mleczarskim dominuje firma Arla (90% udziału). Z kolei duński rynek napojów opanowany jest przez koncern Carlsberg, który w ciągu ostatnich dziesięcioleci przejął szereg lokalnych browarów i rozlewni wód.

Wysoki stopień monopolizacji cechuje również duński handel detaliczny, na którym dominują dwie firmy handlowe - Coop Danmark i Dansk Supermarked, dysponujące łącznie ponad 65-procentowym udziałem w rynku. Na rynku duńskim praktycznie nie istnieją znane w Polsce sieci europejskie. Jedyny wyjątek stanowią sklepy niemieckiej sieci Aldi oraz Lidl.

Dodaj artykuł za darmo
Specjalista SEO