Geografia Danii

Dania, Grenlandia i Wyspy Owcze
Dania, Grenlandia i Wyspy Owcze. Fot. Wikipedia

Dania leży w Europie Północnej. Posiada krótką granicę lądową z Niemcami (69 km), od Szwecji oddzielona jest cieśniną Sund, a cieśninami Kattegat i Skagerrak od Norwegii. Z Polski najbliżej jest na wyspę Bornholm, która znajduje się ok. 90 km na północ od Kołobrzegu.

Terytorium Danii obejmuje Półwysep Jutlandzki oraz 405 wysp i wysepek, z których tylko 80 jest zamieszkałych. Największe z nich to Zelandia i Fionia. Powierzchnia Danii wynosi 43.092 km kwadratowych. Dania jest więc jednym z najmniejszych krajów w Europie – jest około 8 razy mniejsza od Niemiec i około 12 razy mniejsza od Francji.

Duński krajobraz został ukształtowany przez lodowiec. W epoce lodowcowej cały obszar obecnej Danii był pokryty lodem, który w niektórych miejscach przyjmował do 2 km grubości. Po ustąpieniu lodowca, ok. 11500 lat temu, spod pokryw lodu wyłonił się krajobraz nizinny z nielicznymi wzniesieniami. Obecnie większą część obszaru Danii stanowią tereny równinne, na których przeważają grunty uprawne i pastwiska oraz w znacznej części lasy i jeziora. Najwyższe punkt Danii - Yding Skovhøj – znajduje się na wysokości 173 m n.p.m.

Pierwotnie Danię pokrywały w większości lasy. Dziś prawie 2/3 kraju zajmują pola uprawne o żyznych glinach lub gleby piaszczyste. Krajobraz niektórych regionów Danii jest bardzo odmienny od reszty kraju. Po wschodniej stronie wyspy Møn znajdują się malownicze, białe klify mierzące 130 m wysokości. Natomiast wyspa Bornholm na Morzu Bałtyckim to jedyne miejsce w Danii, gdzie zobaczyć można podłoża skalne.

Klimat w Danii jest łagodny, morski, z dużym oddziaływaniem ciepłego prądu morskiego Golfsztrom, ze średnią temperaturą 0° zimą i 17°C latem. Rzadko zdarza się, by temperatura latem osiągała 30° C i bardzo rzadko występują zimy, kiedy temperatura spada poniżej -20°C.

Do autonomicznych terytoriów Danii należą Grenlandia i Wyspy Owcze. Grenlandia, leżąca na północ od Kanady, to największa wyspa świata, której przeważająca część terytorium jest pokryta lodem. Około 55 tys. mieszkańców Grenlandii żyje wyłącznie na wybrzeżu wyspy, z tego 15 tys. mieszka w Nuuk – stolicy i największym mieście Grenlandii.

Wyspy Owcze to archipelag 18 wysp na Oceanie Atlantyckim. Archipelag ten położony jest między Szkocją, Islandią i Norwegią. Wyspy Owcze zamieszkuje około 50 tys. mieszkańców, z czego około 17 tys. mieszka w stolicy - Torshavn.

Komentarze

#1 lakier akrylowy bezbarwny

Dodaj artykuł za darmo
Specjalista SEO